โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
งานกู้ภัย
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง 2558-2560
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ www.taladyai.go.th วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 
  ชื่อกระทู้ : การตอบปฏิเสธถูกอ่านหรือเปล่า?
ผู้ตั้งกระทู้ : kathy
IP : 211.188.100.29
อีเมล์ : sarang2bmw@gmail.com
วัน-เวลา : 21/10/61 - 00:16 น.
ข้อความ : Is Ryu Hyun-jin (31)'s pitching habit exposed? Or is there a controversy over the "Symphet" in existence?

Ryu took the mound as a starter in Game 6 against the Milwaukee Brewers, the "2018 Major League Post-season" National League Championship series, at Miller Park in Wisconsin on Wednesday. Ryu came down from the mound early after allowing seven hits in three innings, three strikeouts and five walks. As the Dodgers lost 2-7, Ryu was recorded as a losing pitcher. The advance to the World Series will be concluded in Game 7 of the final match on the 21st.

Ryu lost four runs in the first inning and collapsed in the beginning. It was the beginning of misfortune that Lorenzo Kane got a lucky infield hit. Christian Yelich was caught on a grounder but gave Ryan Bronn straight walks. Ryu wanted to strike out a travis show and overcome the crisis with two outs.

However, Ryu got a two-run hit by the hero Hesus Aguilla on the day. He hit a double for the first time by pushing a change-up on the outside. Mike Mustacus and Eric Crats hit the first pitch in a row.

The Milwaukee <a href="https://www.betsarang.com">&#49324;&#49444;&#53664;&#53664;</a>
batters reacted as if they knew what Ryu would throw. In the second inning, Yelich hit a double for Ryu's change-up. The second baseman Ryan Bron hit was a curve. In particular, some say that Ryu's pitching habit was read in the case of curves and changeups.

The series has already sparked controversy over stealing a lion. There are suspicions that the Dodgers stole the autographs in Game 3 and 5 at Dodger Stadium. Before the game, the coach was asked, 'Don't you feel the need to ask a security guard to make sure the stadium doesn't have a surveillance camera?'

``Not at all. I didn't feel the need to do so. I am well aware of how seriously the Major Leagues take and deal with the problem. We prepared the game as usual, denying the suspicion.

After the game, he asked Ryu why he was beaten for reading the pitching habit. "I don't think that's the case," Ryu said. The ball seems to have hit the ball. As always, control is important. "I'm sorry to hear that."
 
 
แสดงความคิดเห็น / ตอบกระทู้
 
ชื่อ * :  
โทรศัพท์    :  
อีเมล์    :  
ข้อความ * :  
รหัสตรวจสอบ * :     กรุณากรอกตัวเลขหรือตัวอักษรในภาพ

  กรุณาเติมรายละเอียดในช่องที่มีสัญลักษณ์ " * "
   
 
กลับไปดูกระทู้ทั้งหมด
 
 

 

 


 
 
Copy right ©2006-2020 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549