โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
งานกู้ภัย
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน
ITA
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
งานกิจการสภา
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ www.taladyai.go.th วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

รหัส  B001
ชื่อสินค้า  แชมพูสมุนไพร
รายละเอียด  ผลิตภัณฑ์
1. แชมพูมะกรูด
2. ครีมนวดมะกรูด
3. แชมพูดอกอัญชัน
4. ครีมนวดดอกอัญชัน
5. แชมพูประคำดีควาย
6. ครีมนวดประคำดีควาย
7. แชมพูน้อยหน่า
8. ครีมนวดน้อยหน่า
9. แชมพูมังคุด
10. แชมพูตะไคร้
11. แชมพูสำหรับสุนัข
12. ครีมอาบน้ำกลิ่นซันซิล
13. ครีมอาบน้ำกลิ่นยูคาลิปตัส


บรรจุขวด 220 ซี ซี ราคาขายปลีก 25 บาท/ขวด
ราคา  25 บาท
ผู้ผลิต  กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรบ้านแม่จ้อง
ติดต่อ  26/1 บ้านแม่จ้องใต้ หมู่ที่ 4 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ โทร.053-840857
   
 
     

 


 
 
Copy right ©2006-2022 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549