โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
งานกู้ภัย
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง 2558-2560
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ www.taladyai.go.th วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 
  ชื่อกระทู้ : ซื้อที่ดินเพิ่มให้วัดแม่ก๊ะ หรือ วันศรีดอนดู่
ผู้ตั้งกระทู้ : พัชรินทร์ ศรีพัด
IP : 124.121.154.164
โทรศัพท์ : 081-911-1047
วัน-เวลา : 11/02/61 - 19:57 น.
ข้อความ : เนื่องจากวัดแม่ก๊ะเป็นวัดที่มีพื้นที่เพียง 3 ไร่เศษๆ เวลาพี่น้องชาวไทยใหญ่มางานบุญ จึงมีความจำเป็นต้องขอยืมใช้ที่ดินของชาวบ้านที่อยู่บริเวณหน้าวัด เป็นที่ทำกิจกรรมต่างๆเป็นประจำ ซึ่งดิฉันก็ยินดีให้ใช้ที่ดินของดิฉันเสมอมา ดิฉันซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินจึงยินดีที่จะขายที่ดินแปลงนี้ให้แก่ญาติโยมพี่น้องชาวไทยใหญ่ เพื่อยกให้เป็นสมบัติของวัด ในราคาถูกกว่าราคาท้องตลาด
 
 
แสดงความคิดเห็น / ตอบกระทู้
 
ชื่อ * :  
โทรศัพท์    :  
อีเมล์    :  
ข้อความ * :  
รหัสตรวจสอบ * :     กรุณากรอกตัวเลขหรือตัวอักษรในภาพ

  กรุณาเติมรายละเอียดในช่องที่มีสัญลักษณ์ " * "
   
 
กลับไปดูกระทู้ทั้งหมด
 
 

 

 


 
 
Copy right ©2006-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่ หมู่ 2 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549