โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
งานกู้ภัย
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง 2558-2560
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ www.taladyai.go.th วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 
  ชื่อกระทู้ : Waggle: I bought you a luxury wallet. Is it normal for your boyfriend to give you a \\
ผู้ตั้งกระทู้ : dylan
IP : 49.143.223.58
อีเมล์ : dylan@gmail.com
วัน-เวลา : 19/10/61 - 21:46 น.
ข้อความ : If a couple asked me for a luxury wallet as a souvenir and the other person prepared a liquid monster (a toy that children play with).

\\\"I gave a luxury wallet worth 500,000 won and received a liquid monster worth 3,000 won,\\\" a college student wrote on his online community.

\\\"I wanted to go to a bar with my 29-year-old boyfriend and follow him to the bathroom and ask him for a number,\\\" he said.

\\\"I didn\\\'t go to college, and I was 29 years old, but I lied because I didn\\\'t think I would give you a number,\\\" he said. \\\"After a month of dating, I ordered his 50th birthday.\\\"

\\\"A 22-year-old student was hit hard, but I wanted to buy something, so I decided to buy some pocket money I had saved, and I also wanted to get a low-end brand bag, which costs around 370,000 won.\\\"

\\\"Did you really ask me to buy you the bag?\\\" said Mr. A, who thought it was a joke at first.\\\"I took my wallet back because I thought you were tricked,\\\" he said. \\\"I\\\'ll buy you a 5,000 won ballpoint pen instead of this,\\\" explaining that \\\"the gift is more important than the price.\\\"

\\\"I waited 20 minutes because I went outside, and I called him, and he said, \\\'I came home from the phone because it was off. Then the man said, \\\'Well, I was 29 years old.\\\'

On the mobile messenger that he released, his ex-boyfriend complained, \\\"There is something that suits his age.\\\" <a href="https://www.betsarang.com">&#53664;&#53664;&#49324;&#51060;&#53944;</a>

\\\"It was really hard for me to prepare myself,\\\" he said.

The women expressed their sympathy by saying, \\\"I have such experience.\\\" Some netizens gave them pants, tees, and expensive homemade chocolates during Valentine\\\'s Day, and received thousands of won worth of guiticon on White Day.

He also cheered the writer, saying, \\\"I\\\'m really glad I grabbed my purse.\\\"
 
 
แสดงความคิดเห็น / ตอบกระทู้
 
ชื่อ * :  
โทรศัพท์    :  
อีเมล์    :  
ข้อความ * :  
รหัสตรวจสอบ * :     กรุณากรอกตัวเลขหรือตัวอักษรในภาพ

  กรุณาเติมรายละเอียดในช่องที่มีสัญลักษณ์ " * "
   
 
กลับไปดูกระทู้ทั้งหมด
 
 

 

 


 
 
Copy right ©2006-2020 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549