โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
งานกู้ภัย
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง 2558-2560
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ www.taladyai.go.th วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 
  ชื่อกระทู้ : dylan
ผู้ตั้งกระทู้ : dylan
IP : 49.143.223.58
อีเมล์ : dylan@gmail.com
วัน-เวลา : 19/10/61 - 22:59 น.
ข้อความ : Moon Jae-in josoyeong a president on July 19 the 12th round of (asem) ASEM summit in Brussels, Belgium (local time) terisa May in England to attend.Prime Minister and German Chancellor Angela Merkel met with the North's denuclearization is enough to irreversible progress, the sanctions against North Korea should be eased. "

President Moon told British Prime Minister May, who is a permanent member of the U.N. Security Council, that if North Korea makes progress in denuclearization at least irrevocably, it is necessary to provide humanitarian assistance to the North or ease such process.

"North Korea has suspended nuclear and missile tests since November last year, and has made pledges to dismantle its nuclear test site and its missile test site in Punggye-ri, and to build nuclear facilities for plutonium reprocessing and uranium enrichment.

When the talks with Prime Minister May ended early in 20 minutes, President Moon met Prime Minister May again at the main chamber of the German and Thai prime ministers to discuss ways to denuclearize the Korean Peninsula.

"The Pyeongchang Winter Olympics have played a key role in the president's progress in North Korea's denuclearization," Prime Minister May said in Mr. Moon's persuasion.

"We appreciate Mr. Moon's courage and determination, and we are pleased that the decision made by President Moon and President Trump is progressing the issue of denuclearization on the Korean Peninsula."

Prime Minister May and Merkel expressed their sympathy for the need for concrete measures to further facilitate the North's real denuclearization, but stressed that the North also needs to show a more complete, irreversible and verifiable denuclearization.

Yoon said, "I think the points of understanding (President Moon and your two prime ministers) are the same," adding, "Our president also has a premise that it is impossible to overcome."
<a href="https://www.betsarang.com">&#49828;&#54252;&#52768;&#53664;&#53664;&#49324;&#51060;&#53944;</a>
President Moon urged Merkel to exclude the European Union (EU) safety measures against Korean steel and also urged her to pay attention to Korea's chronic trade deficit with Germany.

In addition, during a meeting with Thai Prime Minister Prachian Chan-cha, President Moon asked for support from the Korea-ASEAN summit next month in Singapore to officially announce his plan to hold a Korea-ASEAN summit in Seoul.

Prime Minister Prague said, "I heard through North Korean Ambassador to Thailand that there is productive dialogue between Mr. Moon and North Korean leader Kim Jong Un and that peace and stability on the Korean Peninsula are progressing dramatically."
 
 
แสดงความคิดเห็น / ตอบกระทู้
 
ชื่อ * :  
โทรศัพท์    :  
อีเมล์    :  
ข้อความ * :  
รหัสตรวจสอบ * :     กรุณากรอกตัวเลขหรือตัวอักษรในภาพ

  กรุณาเติมรายละเอียดในช่องที่มีสัญลักษณ์ " * "
   
 
กลับไปดูกระทู้ทั้งหมด
 
 

 

 


 
 
Copy right ©2006-2020 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549