โครงสรา้งเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา,หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
ITA
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือการปฏิบัติงาน
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การเปิดเผยข้อมูล
งานกิจการสภา
การป้องกันการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/คนพิการ
คำสั่งและประกาศต่างๆ
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 
  ชื่อกระทู้ : ถุงขยะ
ผู้ตั้งกระทู้ : ลูกบ้าน
IP : 223.204.82.153
วัน-เวลา : 26/03/64 - 09:34 น.
ข้อความ : ขออนุญาตสงสัยนะคะ เรื่องตราประทับถุงขยะของลูกบ้านที่ใช้ในเขตเทศบาลตลาดใหญ่ เข้าใจว่าเพื่อป้องกันการเอารายได้จากการขายถุงไปให้นอกเขต (ว่าไปซื้อที่ไหนทำไมไม่ใข้ของเทศบาล) ตอนนี้ได้เปลี่ยนตราประทับและบริษัทเก็บขยะเป็นเจ้าใหม่มาหลายเดือนแล้ว ทางลูกบ้านก็ยอมรับตรงนั้น แต่ลายรักษ์โลก(เดิม) ก็ยังคงค้างของแต่ละบ้านอยู่ในช่วงเปลี่ยนถ่ายลายถุงขยะ ปรากฎว่าบริษัทเก็บขยะเจ้านี้ไม่ยอมเก็บขยะในลายถุงขยะรักษ์โลกเดิม เค้าบอกว่าไม่ใช่ลายบริษัทผม ลูกบ้านก็งงซิ ก็ซื้อถุงในหมู่บ้านทุกอาทิตย์ ค่าขยะก็จ่ายให้เทศบาลทุกเดือน รบกวนพิจารณาด้วยนะคะว่ามันถูกต้องรึเปล่า
ขอบคุณค่ะ
ลูกบ้าน
 
 
แสดงความคิดเห็น / ตอบกระทู้
 
ชื่อ * :  
โทรศัพท์    :  
อีเมล์    :  
ข้อความ * :  
รหัสตรวจสอบ * :     กรุณากรอกตัวเลขหรือตัวอักษรในภาพ

  กรุณาเติมรายละเอียดในช่องที่มีสัญลักษณ์ " * "
   
 
กลับไปดูกระทู้ทั้งหมด
 
 

 

 


 
 
Copy right ©2006-2022 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549