โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
งานกู้ภัย
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน
ITA
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
งานกิจการสภา
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ www.taladyai.go.th วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 
  ชื่อกระทู้ : ร้องเรียนเรื่องสุนัขข้างบ้านเห่า!!!!! สร้างความเดือดร้อน
ผู้ตั้งกระทู้ : ผู้ร้องทุกข์
IP : 171.4.248.28
โทรศัพท์ : 0612672200
อีเมล์ : ooy3210@hotmail.com
วัน-เวลา : 10/06/64 - 20:58 น.
ข้อความ : ได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากเสียงสุนัขเห่าข้างบ้าน ซึ่งเลี้ยงเป็นจำนวนมากกว่า 15 ตัว ตอนเช้า กลางวัน กลางคืน เห่าส่งเสียงดังตลอดเวลา เจ้าของก็ไม่สนใจปล่อยให้หมาเห่า เสียสุขภาพมากตอนนี้ นอนพักผ่อนไม่ได้เลย เห่าร่วมมา 2 ชั่วโมงกว่าแล้ว ช่วยมาทำการตักเตือนเรื่องการเลี้ยงดูหน่อย ปล่อยให้หมาเห่า ไม่สนใจเลย ตามที่อยู่นี่เลย 125/1 หมู่ 2 ต.ตลาดใหญ่ (บ้านอยู่ในกาดเก่า) เจ้าของก็คือไม่สนใจปล่อยให้เห่า ช่วยมาทำการตักเตือน ด่วน!!!!!!!
 
 
แสดงความคิดเห็น / ตอบกระทู้
 
ชื่อ * :  
โทรศัพท์    :  
อีเมล์    :  
ข้อความ * :  
รหัสตรวจสอบ * :     กรุณากรอกตัวเลขหรือตัวอักษรในภาพ

  กรุณาเติมรายละเอียดในช่องที่มีสัญลักษณ์ " * "
   
 
กลับไปดูกระทู้ทั้งหมด
 
 

 

 


 
 
Copy right ©2006-2022 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549