โครงสรา้งเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา,หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
ITA
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือการปฏิบัติงาน
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การเปิดเผยข้อมูล
งานกิจการสภา
การป้องกันการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/คนพิการ
คำสั่งและประกาศต่างๆ
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 
  ชื่อกระทู้ : การก่อสร้างเมรุเตาเผาถ่านแบบล้อรางเรือเตา ในเขตเทศบาลตลาดใหญ่
ผู้ตั้งกระทู้ : พลธวัช ศรีตลาดใหญ่
IP : 184.22.66.113
วัน-เวลา : 21/06/64 - 00:59 น.
ข้อความ : ภาคประชนจิตอาสาอิสระอยากให้ทางเทศบาลตลาดใหญ่ได้จัดทำประชาคมถามความต้องการของประชาชนเพื่อบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในแต่ละหมู่บ้านและให้เทศบาลจัดสรรงบประมาณทำเมรุเผาศพใช้ถ่าน แบบเรือเตาล้อเลื่อน ขนาดอาคารกว้างยาว 4x8 เมตร ในสถานที่ดังต่อไปนี้นี้ 1.)สุสานหมู่ 2บ้านแม่ก๊ะกาด 2.)สุสานหมู่5บ้านแม้จ้องเหนือ 3.)สุสานหมู่ 4.บ้านแม่จ้องใต้ และสุสานที่อยู่ในเขตเทศบาลตลาดใหญ่ทุกแห่ง เพื่อให้มีสถานที่เผาศพถูกสุขลักษณะ ลดมลพิษและฝุ่นควันพีเอ็ม2.5 สมเกียรติผู้ตายและการรองรับงานพิธีที่หลากหลาย ไม่ต้องใช้ยางรถยนต์เผาจึงไร้ควันมลพิษ และสามารถเผาในขณะเวลาฝนตกได้ จึงขอให้ท่านนายกไ้ด้พิจารณาโปรดดำเนินการให้ด้วย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ขอขอบคุณ
 
 
แสดงความคิดเห็น / ตอบกระทู้
 
ชื่อ * :  
โทรศัพท์    :  
อีเมล์    :  
ข้อความ * :  
รหัสตรวจสอบ * :     กรุณากรอกตัวเลขหรือตัวอักษรในภาพ

  กรุณาเติมรายละเอียดในช่องที่มีสัญลักษณ์ " * "
   
 
กลับไปดูกระทู้ทั้งหมด
 
 

 

 


 
 
Copy right ©2006-2022 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549