โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
งานกู้ภัย
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง 2558-2560
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ www.taladyai.go.th วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
  หัวข้อสนทนา : ติดตั้งwifi ม.1
ผู้ตั้งหัวข้อ : กลุ่มเยาวชน
IP : 171.4.249.117
วัน-เวลา : 31/07/58 - 11:45 น.
ข้อความ : เรียนนายก... เนื่องจากที่ท่านได้มาติดตั้ง wifi ในม.1 ติดตั้งตรงก่อนเข้าหมู่บ้าน ระยะทาง 1 กม. ที่ใช้ wifi ได้ แล้วถามหน่อยเถอะ ตรงหน้าหมู่บ้าน ชาวบ้านอยู่ตรงนั้นหรือเปล่า ตอนนี้หางหมู่บ้านยังใช้ wifi ไม่ได้เลย กลางบ้านสัญญาณยังไม่ถึงเลย รบกวนแก้ไขด้วย

ขอบพระคุณ
 
 
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 1  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : นายกฯ นัส
IP : 171.4.251.89
วัน-เวลา : 24/08/58 - 10:13 น.
ข้อความ : จุดติดตั้งบริเวณศาลาประชาคมสามแยกทางเข้าวัดแม่ก๊ะเหนือ ทางเทศบาลได้รับความเห็นชอบจากทางผู้ใหญ่บ้านให้ดำเนินการติดตั้งในบริวเวณดังกล่าว เพื่อให้ผู้ที่ต้องการใช้Wifi ฟรีได้มาเล่นร่วมกัน ไม่ใช่การปล่อยสัญญาณให้ประชาชนได้ใช้ถึงบ้านพักอาศัย ในอนาคตหากงบประมาณของเทศบาลมีมากพอคงจะดำเนินการขยายพื้นที่บริการให้คลอบคุมทั้งหมู่บ้านต่อไป
แสดงความคิดเห็น / ตอบ
 
ชื่อ *
โทรศัพท์ :  
อีเมล์ :  
ข้อความ * :  
รหัสตรวจสอบ * :     กรุณากรอกตัวเลขหรือตัวอักษรในภาพ
  
  กรุณาเติมรายละเอียดในช่องที่มีสัญลักษณ์ " * "
   
 
กลับไปดูรายการทั้งหมด
 
 

 

 


 
 
Copy right ©2006-2019 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549