โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
งานกู้ภัย
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง 2558-2560
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ www.taladyai.go.th วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
  หัวข้อสนทนา : แจ้งเรื่องร้องเรียน ตำบลตลาดใหญ่ ม.1
ผู้ตั้งหัวข้อ : นิตยา
IP : 114.109.172.222
โทรศัพท์ : 0865866096
อีเมล์ : nitayadang2520@gmail.com
วัน-เวลา : 16/05/61 - 10:53 น.
ข้อความ : ขอร้องเรียน เรื่อง การเลี้ยงสัตว์ ใกล้ที่พักอาศัย
บ้านอยู่ ต.ตลาดใหญ่ ม.1 ค่ะ อยุ่บ้านเลขที่ 15 มีคนนำสัตว์มาเลี้ยง( ไก่และวัว) ใกล้บ้านค่ะ ก่อให้เกิดมลภาวะหลายอย่าง เช่น กลิ่นเหม็น (เหม็นมากค่ะ) รวมไปถึงแมลงวัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อาศัยบริเวณใกล้เคียง ทำให้เสียสุขภาพท้ังร่งกาย เหม็นจนปวดหัวเลยค่ะ และสุขจิตด้วยค่ะ ยังไงขอทางเทศบาลเข้ามาดู พร้อมตรวจสอบใบอนุญาตต่างๆ ว่ามีใบอนุญาตในการเลี้ยงสัตว์หรือไม ถ้าไม่มีต้องจัดการอย่างไร หรือถ้ามีควรจะจัดการพวกโรงเรือน ให้ถูกต้องตามกฏหมายกว่านี้ไหม ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.คุ้มครองกำหนด ไม่ใช่มีคนไปร้องเรียนแล้ว มาสอบถามแค่บ้าน 2 บ้าน แล้วไม่ทำอะไรเลย หรือทำแต่ล่าช้ามาก ติดตามให้หน่อยนะค่ะ เดือดร้อนจริงๆ จนไม่อยากนอนที่บ้านเลยค่ะ
 
 
แสดงความคิดเห็น / ตอบ
 
ชื่อ *
โทรศัพท์ :  
อีเมล์ :  
ข้อความ * :  
รหัสตรวจสอบ * :     กรุณากรอกตัวเลขหรือตัวอักษรในภาพ
  
  กรุณาเติมรายละเอียดในช่องที่มีสัญลักษณ์ " * "
   
 
กลับไปดูรายการทั้งหมด
 
 

 

 


 
 
Copy right ©2006-2020 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549