โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
งานกู้ภัย
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง 2558-2560
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ www.taladyai.go.th วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
  หัวข้อสนทนา : ติดตาม เรื่องที่ร้องเรียนไป ลับดำที่ 00040
ผู้ตั้งหัวข้อ : นิตยา
IP : 114.109.173.124
โทรศัพท์ : 0865866096
อีเมล์ : nitayadang2520@gmail.com
วัน-เวลา : 03/07/61 - 16:14 น.
ข้อความ : ติดตามเรื่องที่ร้องเรียนไป เรื่องการเลี้ยงสัตว์ ใกล้ที่พักอาศัย ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ ทุกๆ ฝายที่ เข้าไปดำเนินการให้ ขอบคุณมากค่ะ มีคำถามอยากจะถามค่ะ ว่า ไม่ทราบว่า ผลการร้องเรียนไป คือ ให้เขาขนย้าย สัตว์เลี้ยงออกไปให้หมดใช่ไหม ภายใน 2 เดือนนี้ แต่ ทำไมยังมี ไก่ และ วัว ยังอยู่ล่ะค่ะ พอฝนตกมากๆ กลิ่นมูลสัตว์จะส่งกลิ่นหมิ่น ไปทั้วเลยค่ะ ยังไงขอรบกวนกำชับ ว่าถ้าให้นำสัตว์เลี้ยงออกไปให้หมด และ ทำความสะอาดพื้นที่ให้ไม่มีกลิ่้นเหม็นด้วยค่ะ
ขอความกรุณาด้วยนะค่ะ
 
 
แสดงความคิดเห็น / ตอบ
 
ชื่อ *
โทรศัพท์ :  
อีเมล์ :  
ข้อความ * :  
รหัสตรวจสอบ * :     กรุณากรอกตัวเลขหรือตัวอักษรในภาพ
  
  กรุณาเติมรายละเอียดในช่องที่มีสัญลักษณ์ " * "
   
 
กลับไปดูรายการทั้งหมด
 
 

 

 


 
 
Copy right ©2006-2020 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549