โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
งานกู้ภัย
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง 2558-2560
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ www.taladyai.go.th วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
  หัวข้อสนทนา : ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่มาบริหารดูแลตลาดแม่กะทุกวันจันทร์
ผู้ตั้งหัวข้อ : ในนามตัวแทนพ่อค้าแม่ค้าในตลาดแม่กะทุกวันจันทร์
IP : 171.4.232.78
โทรศัพท์ : 088-4621323
วัน-เวลา : 06/03/62 - 09:28 น.
ข้อความ : ปัจจุบันพ่อหลวง ม.2 บ้านแม่กะตลาด ได้เข้ามาดูแลตลาดต่อจากลุงหลวงคนก่อนที่ตายไป ปรากฎว่า ตลาดไม่เรียบร้อย ห้องน้ำขาดสุขอนามัยไฟฟ้าไม่มี พื้นที่จอดรถมั่วทับซ้อน คนจัดเก็บค่าเช่าแผงลอยขอขึ้นราคาอ้างไม่พอค่าน้ำค่าไฟพ่อค้าแม่ค้าขาดระเบียบปฎิบัติ
ปัญหาอื่นๆอีกที่ไม่ได้รับการแก้ไข จึงอยากให้ทางเทศบาลเข้ามากำกับดูแลและช่วยให้ชาวบ้านอยู่ดีกินดี ขอบคุณครับ
 
 
แสดงความคิดเห็น / ตอบ
 
ชื่อ *
โทรศัพท์ :  
อีเมล์ :  
ข้อความ * :  
รหัสตรวจสอบ * :     กรุณากรอกตัวเลขหรือตัวอักษรในภาพ
  
  กรุณาเติมรายละเอียดในช่องที่มีสัญลักษณ์ " * "
   
 
กลับไปดูรายการทั้งหมด
 
 

 

 


 
 
Copy right ©2006-2020 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549