โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
อัตรากำลังของ เทศบาล
สำนักงานปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
งานกู้ภัย
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
การจัดการความรู้(KM)
แผนอัตรากำลัง
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ www.taladyai.go.th วิสัยทัศน์...
 
ว่าที่ ร.ต.มนัส กันธะทา
นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่
วิสัยทัศน์... ""

พูดคุยกับคณะผู้บริหาร
 
 
ไวรัสซิก้า : (13/09/59)
ไข้เลือดออก :   ไข้เลือดออก เป็นโรคที่เกิดจากยุงซึ่งเป็นพาหะของโรค ไข้เลือดออกนอกจากจะเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทยแล้ว ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขทั่วโลกโ... (05/09/56)
 
 
เตรียมรับพายุโซนร้อน ราอี : (13/09/59)
ทีมงานกู้ภัย ตำบลตลาดใหญ่ : (13/07/59)
ประชาสัมพันธ์งดการเผาอย่างเด็ดขาด : (17/02/59)
..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ลงนาม MOU โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน : ว่าที่ ร.ต.มนัส กันธะทา ร่วมลงนาม ณ โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน และโรงเรียน อสม. ต.แม่ฮ้อยเงิน (15/09/59)
สร้างศิล เสริมธรรม นำสันติสุข สู่ชุมชน : ทต.ตลาดใหญ่ จัดโครงการอบรมประชาชนตำบลตลาดใหญ่ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม ของพุทธศาสนา ให้ประช... (13/09/59)
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากเหตุน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน : ทต.ตลาดใหญ่ ดำเนินการกำจัดสิงอุดตัน เร่งระบายน้ำ ผันน้ำ เ... (13/09/59)
..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
โครงการก่อสร้างพนังกันตลิ่งพร้อมราวกันตก หมู่ 2 บ้านแม่ก๊ะตลาด ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ : (21/09/59)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ 3 บ้านแม่ก๊ะใต้ ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ : (20/09/59)
โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 4 บ้านแม่จ้องใต้ ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ : (08/09/59)
..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
 
     
 
 ขอสอบถามเรื่องขอพาสเวิรด์อินเตอร์เน็ต <26/08/59>
 ขอเชิญอบรม"สร้างทัศนียภาพเสมือนจริงด้วยโปรแกรม LUM... <09/08/59>
 โครงการอบรมการใช้งาน-โปรแกรมช่วยจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ส... <31/03/59>
 จัดกรุ๊ปทัวร์สัมมนา เที่ยวทะเลกระบี <23/03/59>
 ประชาสัมพันธ์ร้านคอมพิวเตอร์ <07/03/59>
 "ขอเชิญอบรม ""Excel สำหรับงานช่างและงานพ... <01/02/59>
 ขอเชิญอบรม "เทคนิคการก่อสร้างและการควบคุมงานก่อสร้... <11/01/59>
 โปรแกรม E-Meeting ทางเลือกใหม่ของการประชุม เพื่อลดปริมา... <24/09/58>
 รับพิมพ์วารสารและปักขทืนล้านนา 2559 <17/09/58>
 ขออนุญาตนำเสนอ โปรแกรมบริหารข้อมูลงานเบี้ยยังชีพ/สำหรับ... <03/07/58>
อ่านต่อ..
 
     
 
วัดมหาวนาภิมุข ( วัดแม่จ้อง )
ประวัติวัดมหาวนาภิมุขวัดมหาวนาภิมุข  ( แม่จ้อง ) ตั้งอยู่เลขที่ 142  บ้านแม่จ้อง หมู่ที่ 4 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 55 ตารางวา  โฉนดเลขที่ 14915 อาณาเขต ทิศเหนือ ประมาณ 4 เส้น  จดที่นาและหมู...
อ่านต่อ..
ดูสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ..
 
     
 
สินค้าท้องถิ่น
เทียนสวย
แชมพูสมุนไพร
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรบ้านแม่จ้อง
น้ำพริก
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแม่จ้อง
 
 
Copy right ©2006-2016 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่ หมู่ 2 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549