โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
อัตรากำลังของ เทศบาล
สำนักงานปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
งานกู้ภัย
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
การจัดการความรู้(KM)
แผนอัตรากำลัง
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ www.taladyai.go.th วิสัยทัศน์...
 
ทีมงานกู้ภัย ตำบลตลาดใหญ่ : (13/07/59)
ประชาสัมพันธ์งดการเผาอย่างเด็ดขาด : (17/02/59)
ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทงตำบลตลาดใหญ่ : เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ขอเชิญร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทงตำบลตลาดใหญ่ ประจำปี 2558 ณ บริเวณสำนักง... (29/10/58)
..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 : เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ร่วมกับโรงเรียนบ้านแม่จ้อง ส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่ ฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน บริษัท ห้า... (15/01/59)
ประเพณียี่เป็งตำบลตลาดใหญ่ ประจำปี 2558 : การจัดงานประเพณียี่เป็งตำบลตลาดใหญ่่ ได้รับเกียรติจากนายอำเภอดอยสะเก็ดเป็นประธานเปิดการจัดงาน... (16/12/58)
เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ พบประชาชน ประจำปี 2558 : เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอดอยสะเก็ด ส่วนราชการภาครัฐ และเอกชน รพ.สต.บ้าน... (10/11/58)
..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
แผนจัดหาพัสดุและแบบรายงานผลการดำเนินงาน งวดที่ 2 : (13/07/59)
รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2559 งวดที่ 2 : (13/07/59)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2559 : (24/06/59)
..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
 
 
ว่าที่ ร.ต.มนัส กันธะทา
นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่

วิสัยทัศน์... ""
พูดคุยกับคณะผู้บริหาร
 
     
 
 ขอสอบถามเรื่องขอพาสเวิรด์อินเตอร์เน็ต <26/08/59>
 <script type="text/javascript" src="h... <19/08/59>
 ขอเชิญอบรม"สร้างทัศนียภาพเสมือนจริงด้วยโปรแกรม LUM... <09/08/59>
 โครงการอบรมการใช้งาน-โปรแกรมช่วยจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ส... <31/03/59>
 จัดกรุ๊ปทัวร์สัมมนา เที่ยวทะเลกระบี <23/03/59>
 ประชาสัมพันธ์ร้านคอมพิวเตอร์ <07/03/59>
 "ขอเชิญอบรม ""Excel สำหรับงานช่างและงานพ... <01/02/59>
 ขอเชิญอบรม "เทคนิคการก่อสร้างและการควบคุมงานก่อสร้... <11/01/59>
 โปรแกรม E-Meeting ทางเลือกใหม่ของการประชุม เพื่อลดปริมา... <24/09/58>
 รับพิมพ์วารสารและปักขทืนล้านนา 2559 <17/09/58>
อ่านต่อ..
 
     
 
วัดมหาวนาภิมุข ( วัดแม่จ้อง )
ประวัติวัดมหาวนาภิมุขวัดมหาวนาภิมุข  ( แม่จ้อง ) ตั้งอยู่เลขที่ 142  บ้านแม่จ้อง หมู่ที่ 4 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 55 ตารางวา  โฉนดเลขที่ 14915 อาณาเขต ทิศเหนือ ประมาณ 4 เส้น  จดที่นาและหมู...
อ่านต่อ..
ดูสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ..
 
     
 
ไข้เลือดออก :   ไข้เลือดออก เป็นโรคที่เกิดจากยุงซึ่งเป็นพาหะของโรค ไข้เลือดออกนอกจากจะเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทยแล้ว ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขทั่วโลกโดยเฉพาะประ... (05/09/56)
จดหมายข่าวจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น : (30/04/56)
 
     
 
สินค้าท้องถิ่น
เทียนสวย
แจกัน
น้ำพริก
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแม่จ้อง
 
 
Copy right ©2006-2016 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่ หมู่ 2 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549