โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
งานกู้ภัย
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง 2558-2560
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ www.taladyai.go.th วิสัยทัศน์...
 

   

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2558 <07/10/58>
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2558 295_533_P.xls (94 KB.)แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 (เดือน ก.ค. – ก.ย. 58) <07/10/58>
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 (เดือน ก.ค. – ก.ย. 58) 294_532_P1.doc (217 KB.)ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด้กเล้กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2559 <15/09/58>
ประกาศราคากลาง 291_519_a2.pdf (57 KB.)
ประกาศสอบราคาอาหารกลางวัน 291_520_a1.docx (64 KB.)สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ <09/09/58>
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 290_516_A 1.docx (42 KB.)
ประกาศราคากลาง 290_517_A 2.xlsx (11 KB.)ประกาศสอบราคา จำนวน 3 โครงการ <31/08/58>
ประกาศสอบราคา จำนวน 3 โครงการ 289_508_P.1-3.doc (82 KB.)
ราคากลาง ม.1 289_509_1.1.pdf (62 KB.)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง 289_510_M 1.2.pdf (26 KB.)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง 289_512_M 2.2.pdf (26 KB.)
ราคากลาง 289_513_2.1.pdf (62 KB.)
ราคากลาง ม.3 289_514_3.1.pdf (62 KB.)
ตารางแสดงวงเงินและราคากลาง ม.3 289_515_M 3.2.pdf (26 KB.)รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ม.5 <27/07/58>
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ม.5 287_506_M.5.doc (39 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17  


 
 
Copy right ©2006-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่ หมู่ 2 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549