โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
งานกู้ภัย
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง 2558-2560
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ www.taladyai.go.th วิสัยทัศน์...
 

   

ประกาศสอบราคา จำนวน 3 โครงการ <31/08/58>
ประกาศสอบราคา จำนวน 3 โครงการ 289_508_P.1-3.doc (82 KB.)
ราคากลาง ม.1 289_509_1.1.pdf (62 KB.)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง 289_510_M 1.2.pdf (26 KB.)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง 289_512_M 2.2.pdf (26 KB.)
ราคากลาง 289_513_2.1.pdf (62 KB.)
ราคากลาง ม.3 289_514_3.1.pdf (62 KB.)
ตารางแสดงวงเงินและราคากลาง ม.3 289_515_M 3.2.pdf (26 KB.)รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ม.5 <27/07/58>
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ม.5 287_506_M.5.doc (39 KB.)รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ม.4 <27/07/58>
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล ม.4 288_505_M.4.doc (39 KB.)ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 <09/07/58>
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 307_556_M 1 .pdf (75 KB.)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ หมู่ 5 บ้านแม่จ้องเหนือ ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ <02/07/58>
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ หมู่ 5 บ้านแม่จ้องเหนือ ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 285_498_P.1.doc (93 KB.)
ปร.4, ปร.5 285_499_M.5.pdf (74 KB.)
ราคากลาง 285_500_M.5.1.pdf (26 KB.)ประกาศประมูลงาจ้างก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ <29/06/58>
ประกาศประมูลงานจ้าง 284_491_A.docx (51 KB.)
เอกสารประมูลงานจ้าง ม.4 284_492_M.4.1.docx (66 KB.)
เอกสารประมูลงานจ้าง ม.5 284_493_M.5.1.docx (66 KB.)
ปร.4,, ปร.5 ม.4 284_494_M 4.2.pdf (448 KB.)
ปร.4, ปร.5 ม.5 284_495_M.5.2.pdf (441 KB.)
ราคากลาง ปชช ม.4 284_496_M 4.3.pdf (43 KB.)
ราคากลาง ปชช ม.5 284_497_M 5.3.pdf (43 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17  


 
 
Copy right ©2006-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่ หมู่ 2 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549