โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
งานกู้ภัย
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การประเมินควบคุมภายใน
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ www.taladyai.go.th วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2559 <08/04/59>
รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2559 311_562_D1.pdf (332 KB.)ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด 6) ประจำปีงบประมาณ 2559 <08/04/59>
ประกาศผลการดำเนินเงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด 6) 309_561_a 1.pdf (359 KB.)ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ งวดที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559) ประจำปีงบประมาณ 2559 <08/04/59>
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ งวดที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559) ประจำปีงบประมาณ 2559 308_559_A1.pdf (246 KB.)
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ งวดที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559) ประจำปีงบประมาณ 2559 308_560_A2.pdf (597 KB.)โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยการลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 1 บ้านแม่ก๊ะเหนือ ต.ตลาดใหญ่ จ.เชียงใหม่ โดยวิธีตกลงราคา <10/03/59>
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 317_568_M1.1.pdf (43 KB.)
ราคากลาง ปร.4, ปร. 5 317_569_M 1.pdf (1.40 MB.)ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ <10/11/58>
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 300_539_A.doc (41 KB.)แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 <14/10/58>
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 298_538_A.xlsx (21 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23  


 
 
Copy right ©2006-2021 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549