โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
งานกู้ภัย
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง 2558-2560
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ www.taladyai.go.th วิสัยทัศน์...
 

   

รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ม.4 <27/07/58>




ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล ม.4 288_505_M.4.doc (39 KB.)



ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 <09/07/58>




ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 307_556_M 1 .pdf (75 KB.)



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ หมู่ 5 บ้านแม่จ้องเหนือ ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ <02/07/58>




โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ หมู่ 5 บ้านแม่จ้องเหนือ ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 285_498_P.1.doc (93 KB.)
ปร.4, ปร.5 285_499_M.5.pdf (74 KB.)
ราคากลาง 285_500_M.5.1.pdf (26 KB.)



ประกาศประมูลงาจ้างก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ <29/06/58>




ประกาศประมูลงานจ้าง 284_491_A.docx (51 KB.)
เอกสารประมูลงานจ้าง ม.4 284_492_M.4.1.docx (66 KB.)
เอกสารประมูลงานจ้าง ม.5 284_493_M.5.1.docx (66 KB.)
ปร.4,, ปร.5 ม.4 284_494_M 4.2.pdf (448 KB.)
ปร.4, ปร.5 ม.5 284_495_M.5.2.pdf (441 KB.)
ราคากลาง ปชช ม.4 284_496_M 4.3.pdf (43 KB.)
ราคากลาง ปชช ม.5 284_497_M 5.3.pdf (43 KB.)



สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2558 <16/06/58>




สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2558 283_490_P.1.xls (33 KB.)



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ หมู่ 5 บ้านแม่จ้องเหนือ ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ <15/05/58>




โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ หมู่ 5 บ้านแม่จ้องเหนือ ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 280_489_P1.docx (27 KB.)
ปร.4,5 280_546_M5.1.pdf (54 KB.)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 280_547_M5.2.pdf (42 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17  


 
 
Copy right ©2006-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่ หมู่ 2 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549