โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
งานกู้ภัย
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง 2558-2560
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ www.taladyai.go.th วิสัยทัศน์...
 

   

โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยการลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย บ้านแม่จ้องใต้ หมู่ 4 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด เชื่อมต่อบ้านสันมะแปบ หมู่ที่ 2 ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง <22/10/57>
โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยการลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านแม่จ้องใต้ หมู่ 4 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด เชื่อมต่อบ้านสันมะแปบ หมู่ที่ 2 ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง 261_474_P.1.pdf (102 KB.)
ปร.4,5 261_543_A.pdf (97 KB.)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 261_552_A1.pdf (26 KB.)โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.5 บ้านแม่จ้องเหนือ ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ <15/10/57>
ประกาศโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.5 บ้านแม่จ้องเหนือ ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 306_549_A1.doc (30 KB.)
ปร.4,5 306_550_A2.pdf (125 KB.)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 306_551_A3.pdf (27 KB.)สอบราคาขยะ งบประมาณ 2558 <08/09/57>
สอบราคาขยะ ประจำปีงบประมาณ 2558 253_465_A1.docx (32 KB.)ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แผนจัดหาพัสดุและแบบรายงานผลการดำเนินงาน งวดที่ 2 <10/07/57>
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แผนจัดหาพัสดุและแบบรายงานผลการดำเนินงาน งวดที่ 2 252_464_แผนจัดหาพัสดุ ปี 57.xls (92 KB.)รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ งวดที่ 1 (ตุลาคม – มีนาคม) <11/04/57>
ผด 2 246_458_ผด.รวม.xls (229 KB.)
ผด 3 งวดที่ 1 246_460_แผนจัดหาพัสดุ ปี 2556.xls (191 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17]  


 
 
Copy right ©2006-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่ หมู่ 2 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549