โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
งานกู้ภัย
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง 2558-2560
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ www.taladyai.go.th วิสัยทัศน์...
 

   

จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2557 <22/01/58>
จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2557 268_480_แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง.xlsx (21 KB.)แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) <18/12/57>
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) 266_478_แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง.xlsx (19 KB.)โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ครั้งที่ 2 (ประปาบาดาลขนาดใหญ่มาก) <17/12/57>
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ครั้งที่ 2 (ประปาบาดาลขนาดใหญ่มาก) 264_477_A.docx (36 KB.)ประกาศสอบราคา จำนวน 2 โครงการ <03/12/57>
ประกาศสอบราคา จำนวน 2 โครงการ 263_476_ประกาศ.pdf (108 KB.)รายชื่อผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ <26/11/57>
รายชื่อผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 262_475_1.doc (38 KB.)แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง.(เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2558 <06/11/57>
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง.(เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2558 305_542_A1.xlsx (14 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17  


 
 
Copy right ©2006-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่ หมู่ 2 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549