โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
งานกู้ภัย
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง 2558-2560
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ www.taladyai.go.th วิสัยทัศน์...
 

   

ประกาศสอบราคา จำนวน 3 โครงการ <24/04/58>
ขอเชิญเสนอราคา โดยวิธีพิเศษ จำนวน 3 โครงการ 279_488_A.lnk (871 Bytes)รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง <20/04/58>
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ม.ค. 58 - มี.ค. 58) 277_485_P.doc (48 KB.)ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 5 โครงการ <18/03/58>
ประกาศสอบราคา จำนวน 5 โครงการ 272_484_a.1 -5.lnk (871 Bytes)จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2558 <06/03/58>
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2558 271_483_a 1.xls (34 KB.)จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) กู้ชีพกู้ภัยพร้อมอุปกรณ์การแพทย์ฉุกเฉิน เครื่องยนต์ดีเซล มีปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หลังคาทรงสูงพร้อมอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 1 คัน <16/02/58>
จัดซื้อซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) กู้ชีพกู้ภัยพร้อมอุปกรณ์การแพทย์ฉุกเฉิน เครื่องยนต์ดีเซล มีปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หลังคาทรงสูงพร้อมอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 1 คัน 270_482_A1.doc (42 KB.)
ราคากลาง 270_548_M.pdf (29 KB.)ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ <28/01/58>
ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ 269_481_A.2.lnk (871 Bytes)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17  


 
 
Copy right ©2006-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่ หมู่ 2 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549