โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
งานกู้ภัย
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง 2561-2563
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ www.taladyai.go.th วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

คำแนะนำเรื่อง การชำระภาษี <01/02/50>

     การแข่งขันกีฬาภายใน อบต."ตลาดใหญ่เกมส์ ต้านภัยยาเสพติด" ครั้งที่ 9 ประจำปี 2550 <20/01/50>

ขอเชิญร่วมการแข่งขันกีฬาภายใน อบต."ตลาดใหญ่เกมส์ ต้านภัยยาเสพติด" ครั้งที่ 9 ประจำปี 2550 ระหว่างวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2550 ณ ลานกีฬาวัดมหาวนาภิมุข (วัดแม่จ้อง)ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ ฯ "5 ธันวามหาราชา" ประจำปี 2549 <28/11/49>

พบกับการแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ฯ “5 ธันวามหาราช” , การประกวดพานพุ่ม , การแสดง และจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ภายในตำบลตลาดใหญ่ , การฝึกอาชีพ (กศน.) ,การแสดงถวายพระพรของโรงเรียนตำบลตลาดใหญ่ และโรงเรียนอนุบาลสุมาลี , กิจกรรมเทเหล้า เผาบุหรี่ และร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร
ณ วัดพรหมจริยาราม หมู่ที่ 2 ตำบลตลาดใหญ่
     ขอเชิญชวนเที่ยวงานประเพณียี่เป็ง ต.ตลาดใหญ่ ประจำปี 2549 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2549 <24/10/49>

พบกับกิจกรรมต่าง ๆ ในงานประเพณียี่เป็ง ต.ตลาดใหญ่ ประจำปี 2549 ณ หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 5 ได้คะสรุปโครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 <29/09/49>

อบต.ตลาดใหญ่ได้ดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ที่สำคัญและรายจ่ายเพื่อการลงทุน หากสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถตรวจสอบได้ที่ อบต.ตลาดใหญ่ในวัน เวลาราชการ
     เชิญเข้ามาเยี่ยมชมเวบไซด์ของอบต.ตลาดใหญ่กันได้นะคะ... <20/09/49>

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14]  


 
 
Copy right ©2006-2021 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549