โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
งานกู้ภัย
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง 2561-2563
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ www.taladyai.go.th วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย <18/10/59>

“ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่
 ลงนาม MOU โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน <15/09/59>

ว่าที่ ร.ต.มนัส กันธะทา ร่วมลงนาม ณ โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน และโรงเรียน อสม. ต.แม่ฮ้อยเงินสร้างศิล เสริมธรรม นำสันติสุข สู่ชุมชน <13/09/59>

ทต.ตลาดใหญ่ จัดโครงการอบรมประชาชนตำบลตลาดใหญ่ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม ของพุทธศาสนา ให้ประชาชนมีศิลธรรม เสริมธรรม นำสันติสุข สู่ชุมชน ในวันที่ 10 กันยายน 2559 ณ สนง.เทศบาลตำบลตลาดใหญ่
 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากเหตุน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน <13/09/59>

ทต.ตลาดใหญ่ ดำเนินการกำจัดสิงอุดตัน เร่งระบายน้ำ ผันน้ำ เพื่อให้น้ำเดินทางและไหลผ่านได่้สะดวก สามารถลดระดับน้ำที่เอ่อล้นได้จนเข้าสู่สภาวะปกติ
   การประชุมข้อราชการของ อปท. อำเภอดอยสะเก็ด <05/09/59>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ดำเนินการประชุมข้อราชการระหว่าง อปท.ส่วนราชการ ในอำภอดอยสะเก็ดในวันที่ 31 สิงหาคม 2559
 โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ <01/09/59>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ร่วมกับ หลักประกันสุขภาพตำบลตลาดใหญ่ จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพในวันที่ 13 สิงหาคม 2559
   
 
     
หน้า   1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  


 
 
Copy right ©2006-2021 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549