โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
งานกู้ภัย
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง 2558-2560
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ www.taladyai.go.th วิสัยทัศน์...
 

   

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากเหตุน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน <13/09/59>

ทต.ตลาดใหญ่ ดำเนินการกำจัดสิงอุดตัน เร่งระบายน้ำ ผันน้ำ เพื่อให้น้ำเดินทางและไหลผ่านได่้สะดวก สามารถลดระดับน้ำที่เอ่อล้นได้จนเข้าสู่สภาวะปกติ
   การประชุมข้อราชการของ อปท. อำเภอดอยสะเก็ด <05/09/59>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ดำเนินการประชุมข้อราชการระหว่าง อปท.ส่วนราชการ ในอำภอดอยสะเก็ดในวันที่ 31 สิงหาคม 2559
 โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ <01/09/59>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ร่วมกับ หลักประกันสุขภาพตำบลตลาดใหญ่ จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพในวันที่ 13 สิงหาคม 2559
   การจัดกิจกรรม 12 สิงหามหาราชินี <01/09/59>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร และถวายความจงรักภักดี ฯ เนื่องในการพิธี 12 สิงหามหาราชินีวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 <15/01/59>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ร่วมกับโรงเรียนบ้านแม่จ้อง ส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่ ฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน บริษัท ห้างร้าน และประชาชนตำบลตลาดใหญ่ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพืื่อส่งเสริมเด็ก เยาวชน ซึ่งเป็นลูกหลานให้้เป็นเด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคตประเพณียี่เป็งตำบลตลาดใหญ่ ประจำปี 2558 <16/12/58>

การจัดงานประเพณียี่เป็งตำบลตลาดใหญ่่ ได้รับเกียรติจากนายอำเภอดอยสะเก็ดเป็นประธานเปิดการจัดงานประเพณียี่เป็งตำบลตลาดใหญ่่ ประจำปี 2558
 
     
หน้า   1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  


 
 
Copy right ©2006-2017 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่ หมู่ 2 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549