โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
งานกู้ภัย
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง 2561-2563
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ www.taladyai.go.th วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

การจัดกิจกรรม 12 สิงหามหาราชินี <01/09/59>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร และถวายความจงรักภักดี ฯ เนื่องในการพิธี 12 สิงหามหาราชินีวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 <15/01/59>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ร่วมกับโรงเรียนบ้านแม่จ้อง ส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่ ฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน บริษัท ห้างร้าน และประชาชนตำบลตลาดใหญ่ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพืื่อส่งเสริมเด็ก เยาวชน ซึ่งเป็นลูกหลานให้้เป็นเด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคตประเพณียี่เป็งตำบลตลาดใหญ่ ประจำปี 2558 <16/12/58>

การจัดงานประเพณียี่เป็งตำบลตลาดใหญ่่ ได้รับเกียรติจากนายอำเภอดอยสะเก็ดเป็นประธานเปิดการจัดงานประเพณียี่เป็งตำบลตลาดใหญ่่ ประจำปี 2558เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ พบประชาชน ประจำปี 2558 <10/11/58>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอดอยสะเก็ด ส่วนราชการภาครัฐ และเอกชน รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ วิทยาสัยสารพัดช่าง และหน่วยงานอื่นๆ จำนวนมากเข้าให้บริการแก่ปนะชาชนตำบลตลาดใหญ่ เมื่อ 4 พ.ย. 58 โดยมีกิจกรรมเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ในวันดังกล่าวด้วย
 พิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ <28/09/58>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้รับเกียรติจากท่านบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารศูนยฺพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่่ และพิธีเปิดถนนตามโครงการก่อสร้างถนนแอลฟัทต์ติกคอนกรีตถนนสาย รพช.ตลาดใหญ่ - แม่ฮ้อยเงิน - แม่โป่ง ในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2558 เวลา 15.00 น.ปั่น ปั่น ปั่น จักรยานเพื่อสุขภาพ (BIKE FOR LIFE) <28/09/58>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จัดกิจกรรม ปั่น ปั่น ปั่น จักรยานเพื่อสุขภาพ ในวันที่ 26 กันยายน 2558
 
 
     
หน้า   1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13  


 
 
Copy right ©2006-2021 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549